Θέλομε να γίνωμεν ελεύθεροι και όχι να λεγόμεθα ελεύθεροι

ΗΛΙΑΣ ΖΕΡΒΟΣ ΙΑΚΩΒΑΤΟΣ 26-12-1848

Σάββατο, 23 Μαΐου 2009

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 1972


ΠΗΓΗ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ