Θέλομε να γίνωμεν ελεύθεροι και όχι να λεγόμεθα ελεύθεροι

ΗΛΙΑΣ ΖΕΡΒΟΣ ΙΑΚΩΒΑΤΟΣ 26-12-1848

Τρίτη, 5 Οκτωβρίου 2010

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

Με πρωτοβουλία κάποιων χωριανών άρχισε μια
προσπάθεια επαναλειτουργίας του Συλλόγου
Δαμουλιανάδων της Αθήνας
Έτσι έγινε μια συγκέντρωση στο χωριό τον
Αύγουστο και συζήτηση για το θέμα
Στο χώρο που για χρόνια ήταν το μαγαζί του
Παύλου κάτω από την περγουλιά ακουστήκαν
αρκετά για το θέμα
Ευτυχώς ήταν πολλοί αυτοί που έδειξαν
ενδιαφέρον ώστε ο Σύλλογος στην Αθήνα
να λειτουργήσει ξανά
Δυστυχώς όμως οι νέοι άνθρωποι ήταν ελάχιστοι
Ίσως αν τα πράγματα προχωρήσουν να έρθουν
και οι νέοι κοντά
Αποφασίστηκε να γίνουν και νέες συναντήσεις
στην Αθήνα


ΑΤΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια: