ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΙΔΙΑ ΘΑ ΕΓΡΑΦΕ

«Όπου ξένος βασιλεύει, και δή μετ ‘ απολύτου εξουσίας, τα πάντα ψεύδος εισί και σκιά. Ο νόμος εκεί ενέδρα, η δικαιοσύνη σκευωρία, η αρετή έγκλημα, η Πατρίς κενόν όνομα και αυτή η οικογένεια, πηγή πικριών και οδύνης. Εις την εθνικήν όθεν αποκατάστασιν δέον να αποβλέπη Ο Ιόνιος Λαός ως εις τέρμα των συμφορών».

(Απόσπασμα από το γράμμα του Ριζοσπάστη αγωνιστή από την Κεφαλονιά Ηλία Ζερβού – Ιακωβάτου, βουλευτού, της Ιονίου Βουλής, που έστειλε στη γυναίκα του από το νησάκι Οθωνοί στα βόρεια της Κέρκυρας, όπου τον είχαν εξορίσει οι Άγγλοι).

Τρίτη, 5 Οκτωβρίου 2010

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

Με πρωτοβουλία κάποιων χωριανών άρχισε μια
προσπάθεια επαναλειτουργίας του Συλλόγου
Δαμουλιανάδων της Αθήνας
Έτσι έγινε μια συγκέντρωση στο χωριό τον
Αύγουστο και συζήτηση για το θέμα
Στο χώρο που για χρόνια ήταν το μαγαζί του
Παύλου κάτω από την περγουλιά ακουστήκαν
αρκετά για το θέμα
Ευτυχώς ήταν πολλοί αυτοί που έδειξαν
ενδιαφέρον ώστε ο Σύλλογος στην Αθήνα
να λειτουργήσει ξανά
Δυστυχώς όμως οι νέοι άνθρωποι ήταν ελάχιστοι
Ίσως αν τα πράγματα προχωρήσουν να έρθουν
και οι νέοι κοντά
Αποφασίστηκε να γίνουν και νέες συναντήσεις
στην Αθήνα


ΑΤΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια: